aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Bežanijski blokowi

Duże osiedle w zachodniej części Nowego Belgradu obejmujące 4 kwartały ulic (Bloki 61, 62, 63 i 64). Powstało w latach 70. i 80. XX wieku na terenach podbelgradzkiej wsi Bežanija. Jego projekt architektoniczny stworzyli: Milenija i Darko Marušić oraz Milan Miodragović. Na osiedlu powstało ponad 50 bloków w charakterystycznym symetrycznym układzie wspinających się budynków do ulic Japońskiej i Europejskiej. Znane również pod nazwą „Bloki oficerskie”, ze względu duży odsetek mieszkańców wojskowych – emerytowanych oficerów byłej armii Jugosławii.

A large housing development in the western part of New Belgrade covering 4 quarters of streets (Blocks 61, 62, 63 and 64). It was built in the 1970s and 1980s in the area of the sub-Belgrade village of Bežanija. Its architectural design was created by: Milenija and Darko Marušić and Milan Miodragović. More than 50 blocks were built on the estate in a characteristic symmetrical arrangement of buildings climbing up to Japonskaya and European streets. Also known as „Officers’ Blocks,” due to the large percentage of military residents – retired officers of the former Yugoslav army.

Wyświetlanie wszystkich 7 wyników