aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie

Najważniejsza świątynia chrześcijańska, położona w Dzielnicy Chrześcijańskiej Jerozolimy, w miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pierwsza świątynia, trzykrotnie większa od obecnej, powstała w latach 326-335 z fundacji cesarza Konstantyna. Po zburzeniu jej przez Persów (614) została odbudowana w 628 r. przez jerozolimskiego patriarchę Modesta. Przetrwała do początku XI wieku, kiedy została niemal zrównana z ziemią z rozkazu kalifa Al-Hakima. Częściową odbudowę świątyni przeprowadzono w latach 1042-1048, kiedy wyremontowano Kalwarię i rotundę z absydą. Po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców (1099) w bazylice rozpoczął się pięćdziesięcioletni okres remontów i rozbudowy. Ostatnie znaczące prace budowlane miały miejsce w 1810 roku (po pożarze) pod kierunkiem greckiego architekta Nikolaosa Komnenosa.

Church of the Holy Sepulchre. The most important Christian temple, located in the Christian Quarter of Jerusalem, the site of the suffering, crucifixion, burial and resurrection of Jesus Christ. The first temple, three times larger than the current one, was built in the years 326-335 by Emperor Constantine. After it was destroyed by the Persians (614), it was rebuilt in 628 by the Jerusalem Patriarch Modest. It survived until the beginning of the 11th century, when it was almost razed to the ground by order of Caliph Al-Hakim. The partial reconstruction of the temple was carried out in the years 1042-1048, when the Calvary and the rotunda with the apse were renovated. After the Crusaders captured Jerusalem (1099), a fifty-year period of renovation and expansion began in the basilica. The last significant construction work took place in 1810 (after a fire) under the direction of Greek architect Nikolaos Komnenos.

Wyświetlanie wszystkich 29 wyników