aaaaaaaaaaaaaaaa

Szukaj

ASP w Łodzi

Monumentalny gmach łódzkiej uczelni, złożony z kompleksu połączonych pawilonów, powstał na działce o 10-metrowej różnicy poziomów. Wybudowany w latach 1973-1976 według projektu Bolesława Kardaszewskiego, z którym współpracował Włodzimierz Nowakowski. W 1973 roku projekt otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych I stopnia. Rozbudowany o dwa kolejne pawilony w 2013 roku (Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody).

The Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz. The monumental building of the Łódź university, consisting of a complex of connected pavilions, was built on a plot with a 10-meter difference in levels. Built in 1973-1976 according to the design of Bolesław Kardaszewski, with whom Włodzimierz Nowakowski collaborated. In 1973, the project received the 1st degree award of the Minister of Construction and Building Materials Industry. Expanded with two more pavilions in 2013 (Science and Art Center and Fashion Promotion Center).

Wyświetlanie wszystkich 6 wyników